Tillståndshavarens ansvar

Viktiga regler vid alkoholservering:

  • Alla serveringsställen ska ha en utarbetad egenkontrollplan och all personal som jobbar i serveringen ska känna till vad som står i den.
  • Minderåriga får inte servera eller serveras alkohol.
  • Om alkoholservering tillåts på läktare är åldersgränsen dit alltid strikt 18 år.
  • Om grannar och närboende blir störda av serveringsverksamheten kan ÅMHM, om tillståndshavarens egna åtgärder inte fungerar, begränsa bland annat serveringstiden eller serveringsområdet.
  • Vill du ändra ditt serveringsområde behöver du anmäla eller ansöka om det till ÅMHM.
  • Sker ändringar som rör tillståndshavaren, till exempel ändringar i bolagets styrelse eller aktieägare ska det anmälas till ÅMHM.
  • Har du ett permanent serveringstillstånd får inga privata tillställningar med egen alkohol förekomma på serveringsområdet.
  • All alkohol ska köpas in på serveringsställets tillståndsnummer utom då inköpen görs från detaljhandeln, till exempel en närbutik.
  • Vilket alkoholfritt sortiment som erbjuds, ska även framgå i menyer och prislistor.

Vid upprepade förseelser mot dessa regler kan ÅMHM återkalla serveringstillståndet.

I broschyren "Alkoholärenden i restaurangverksamheten" hittar du utförlig information om regler vid alkoholservering. Du behöver dock ha koll på de åländska undantagen som du hittar i den åländska lagstiftningen.