Miljöskyddsinspektör livsmedel och hälsoskydd

Publicerad 10.5.2022 14:39 | Uppdaterad 10.5.2022 14:43

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.5.2022 15:01

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet handhar tillsyn, prövning, information och förebyggande verksamhet inom miljö, hälsa, hälso- och socialvård samt erbjuder veterinärvård och laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Myndigheten är en expertmyndighet med ca 40 anställda.

Den utlysta tjänsten har inriktningen livsmedel och hälsoskydd med tillhörande lagstiftningsområden. Till uppgifterna hör inspektioner, dokumentering och ärendeberedning, rådgivning och utredning av klagomål, samarbete med andra myndigheter och kunskapsspridning.

Varje inspektör ansvarar självständigt för sitt arbetsområde och egna tillsynsobjekt. Då arbetsgruppen är liten är det inte ovanligt att man även utför uppgifter inom andra områden. Samarbetsförmåga, flexibilitet och god kommunikation är därför av största vikt.

Du hanterar dina ärenden enligt förvaltningslagen och registrerar förfarandet i vårt ärendehanteringssystem EDP Vision. För att klara arbetet är goda datakunskaper en förutsättning. Inom vårt arbetsfält hanterar vi såväl åländsk lagstiftning som riks- och EU-lagstiftning, varför du förutsätts kunna ta till dig juridiska texter.

Vad vi söker

Vi söker dig som kan arbeta självständigt men även i grupp och som är bekväm med att driva egna projekt. Du är ansvarstagande, beslutsam, välorganiserad, flexibel, social samt solidarisk mot dina arbetskamrater. Du kan göra objektiva och sakliga bedömningar samt ställa tydliga krav. Du kan även skapa och upprätthålla goda kundkontakter och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du förutsätts ha B-körkort.

Behörighetskrav för tjänsten är examen inom lämpligt ämnesområde från en minst fyraårig universitets- eller högskoleutbildning. Meriterande är relevant erfarenhet/kunskap gällande livsmedels- eller hälsoskyddinspektioner, kunskap om för tjänsten relevant lagstiftning samt erfarenhet av förvaltning.

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde och ersättning

Tillträde enligt överenskommelse.

Grundlön enligt gällande tjänstekollektivavtal inklusive allmänt tillägg 3296 €. Systemet gällande ålderstillägg tillämpas och ansöks i efterhand av medarbetaren vilket kan ge en maximal lön på 4176 €/månad.

Ansökan och information

Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda senast den 31.5.2022 kl. 15.00 på adressen:

ÅMHM
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

eller digitalt per e-post på kansliet@amhm.ax.
Mer information om tjänsten fås av:
Miljöskyddsinspektör Anders Tufvesson eller Sektionschef Ketzia Karring
tel. (+358-18-) 528 600 eller e-post fornamn.efternamn@amhm.ax
 

Hemsida: www.amhm.ax